Z dniem 1 września Kancelaria Prawa Pracy
Iwona Jaroszewska-Ignatowska
połączyła się z kancelarią
Raczkowski Paruch.